Mjerimi i Verbërisë Shpirtërore - Nga Martin Luteri


Martin Luteri, Mekatshmeria e plote e njeriut, gjendja e njeriut, mekati
Shkrimi e paraqet njeriun si dikush që nuk është vetëm skllav, i mjerë, rob, i sëmurë, dhe i vdekur, por si shtesë të mjerimeve të tjera të tij, ai është i munduar, nëpërmjet veprimit të Satanit princit të tij, me këtë mjerimin e verbërisë, kështu që ai beson se është i lirë, i lumtur, i çliruar, i aftë, mirë, dhe i gjallë. 

~Martin Luteri~Bondage of the Will [Skllavëria e Mëkatit/Të lindur Skllevër] 
(Grand Rapids, MI; Revell Publishing; 1990)

Shpërndaje në Rrjetet Sociale

Artikuj të Ngjashëm

Tjetra
« Prev Post
E mëparshmja
Postimi Tjetër »
SHËNIM: Ju lejoheni dhe inkurajoheni ta riprodhoni apo shpërndani këtë material në çdo formë të mundshme me kusht që të mos ndryshoni fjalët në asnjë mënyrë dhe gjithashtu të citoni burimin, pra, të përmëndni nga është marrë materiali duke e shoqëruar me adresën e kësaj faqeje.