Mjerimi i Verbërisë Shpirtërore - Nga Martin Luteri


Martin Luteri, Mekatshmeria e plote e njeriut, gjendja e njeriut, mekati
Shkrimi e paraqet njeriun si dikush që nuk është vetëm skllav, i mjerë, rob, i sëmurë, dhe i vdekur, por si shtesë të mjerimeve të tjera të tij, ai është i munduar, nëpërmjet veprimit të Satanit princit të tij, me këtë mjerimin e verbërisë, kështu që ai beson se është i lirë, i lumtur, i çliruar, i aftë, mirë, dhe i gjallë. 

~Martin Luteri~Bondage of the Will [Skllavëria e Mëkatit/Të lindur Skllevër] 
(Grand Rapids, MI; Revell Publishing; 1990)

Shpërndaje në Rrjetet Sociale

Artikuj të Ngjashëm

Tjetra
« Prev Post
E mëparshmja
Postimi Tjetër »
SHËNIM:
Të Gjitha të Drejtat të Rezervuara. Ju lejoheni dhe inkurajoheni ta shpërndani këtë material me kusht që të mos ndryshoni fjalët dhe gjithashtu të citoni burimin, nga është marrë materiali.