Më të Fundit

8/recent/ticker-posts
"Askush nuk mund të vijë tek unë, po qe se Ati që më ka dërguar nuk e tërheq" (Gjo. 6:44) “Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve” (Gjo.15:16) "...Zoti ia hapi zemrën..." (Vep. 16:14) "Perëndia ju dha jetë ju, që kishit vdekur në mëkate..." (Kol. 2:13) "Perëndia...u dha pendesën për t'u dhënë jetën" (Vep 11:18) "...besimit...është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush.” (Efes. 2:8) “...Sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.” (Fil. 2:13) "jo nga vepra, që të mos mburret askush.”(Efes. 2:8)

BESORJA APOSTOLIKE

I.   Unë besoj në Perëndinë Atë, të Gjithëpushtetshmin, Krijuesin e qiellit dhe të tokës;
II.  Dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëmlindur, Zotin tonë;
III. I cili u ngjiz nga Fryma e Shenjtë, u lind nga Virgjëresha Mari;
IV. Vuajti nën Pontc Pilatin; u kryqëzua, vdiq dhe u varros; Ai zbriti në ferr;
V.   Ditën e tretë Ai u ngrit prej së vdekurish;
VI. U ngjit në qiell dhe rri në të djathtën e Perëndisë, Atit të Gjithëpushtetshëm;
VII. Prej nga do të vijë të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit.
VIII. Unë besoj në Frymën e Shenjtë.
IX.  Unë besoj një Kishë të shenjtë, të përgjithshme 1 ; bashkësinë e shenjtorëve,
X.  Faljen e mëkateve;
XI.  Ringjalljen e trupit;
XII. Dhe jetën e përjetshme.
Amen.

Post a Comment

0 Comments